Vítejte na stránkách Komunitní školy Dušejov, o.s.

Obec Dušejov se nachází v okrese Jihlava a náleží pod Kraj Vysočina. Na mapě ji najdeme asi třináct kilometrů západně od Jihlavy.

Vesnice leží v průměrné výšce 610 metrů nad mořem. Z turistického a geografického hlediska patří do širší oblasti Českomoravské Vysočiny. Celková katastrální plocha obce je 490 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicettři procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. Menší část plochy obce zabírají také louky (méně než jednu třetinu). V okolí se nachází velké množství menších rybníků. Z těch větších je to Hubenovská přehrada vzdálená zhruba 7 km od vsi, která slouží jako zásobárna pitné vody pro Jihlavu.

Na katastrálním území Dušejova se mezi pravým břehem Jedlovského potoka a lesem rozkládá zbytek jedné z nejcennějších rašeliništních lokalit Českomoravské vrchoviny – přírodní rezervace Chvojnov. Nejcennější části území pokrývají ostřice, mechy až rašeliníky. Rákosiny a mokřadní louky hostí celou řadu ptáků, vyskytuje se tu chřástal vodní, strnad rákosní nebo jestřáb lesní.

Asi 4 km od Dušejova se nachází Čeřínek (761 m n. m.) s přírodním parkem stejného jména. Přírodní park Čeřínek pokrývá území s řadou biologicky cenných lokalit a s četnými přírodními zajímavostmi z oblasti neživé přírody. Území téměř celého parku je pokryto smíšenými lesy.

Další informace o obci najdete na jejích internetových stránkách   http://www.dusejov.cz